Khoảng 300 bài nhạc với hát Thái Thanh

Khoảng 300 bài nhạc với hát Thái Thanh