“ĐÈN CÙ” của TRẦN ĐĨNH (bản pdf)

Đọc PDF :

https://docs.google.com/file/d/0B7GMKLKS_qhPa2Z0aXJpZjlZY3c/view?sle=true&pli=1

Xem video : https://youtu.be/QnmiGmju5ak

ĐÈN CÙ, CỦA TRẦN ĐĨNH . LỘT TRẦN TỘI ÁC VÀ SỰ GIAN TRÁ, BỊP BỢM CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ TẬP ĐOÀN CSVN

 

HOME