TÌNH GÀ

treading

Gà cồ mỏ móc kéo quèo cong,
Đuôi cụp sát thân cánh úp vòng.
Chân đạp nhún đùa chồm lúc lắc,
Móng kèm thân mái sát vòng hong.
Mềm lòng mái cúi ôm nền đất,
Hứng thú gà tông đánh xốc gồng.
Nàng mái xuội thân xìu cánh chịu,
Gà cồ gáy hứng đảo phùng lông.
HỒ NGUYỄN (02-01-2017)

 

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

*     HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s