Thày trò ngỏ ý

3

Thày ơi đừng phạt nghen thày
Bởi em nhỏ bé có thày có em
Quầng thâm má ướt ngày đêm
Một yêu cha mẹ hai yêu thêm thày
Sớm trưa đi học ngày ngày
Giỏi ăn trứng vịt làm bài dở hơi
Bởi em học dở thì thôi
Thày phạt quỳ gối bây giờ lại thương
Có thương thì nói là thương
Để em chút chút má huờng mày châu
Lạy Nội lạy Ngoại song thân
Cho con hai quả cau trầu mối mai
Có nhau cùng cối cùng chày
Đầy duyên đầy nợ duyên hài mới hay
Rành rành nghĩa nợ tình dầy
Nợ chồng nợ vợ nợ cành nợ hoa
Cửa treo sao sáng trăng ngà
Hồng hồng tô điểm ngân hà bên trong

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s