Không biết mình ngu

 Kinh chùa văng vẳng chiều tàn
Chim bịp nức nở bàng hoàng hoàng hôn
Người đi như kẽ mất hồn
Sợ lo mất nước sinh tồn ngày mai
Lũ Cộng một đám tay sai
Bên ngoài tâng bốc đắng cay muôn phần
Trong nhà đàn áp muôn dân
Rằng ta nhất nhất nhịp chân ngồi cười
Nhà nước một lũ lừ ư
Bàn giao đất nước cho người ngoại bang
Người xưa dân tộc khối vàng
Mà nay muối mặt coi dân bọt bèo
Lòng tong trong nước đói meo
Ngoài kia lớp lớp hổ beo mập tròn
Từng hàng lớp lớp cha, con
Đem dâng lúa gạo béo cò Tàu Nga

*Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành