Ước Gì Trả Được Cho Em

LHNCGQ Ước Gì Trả Được Cho Em

Published on Nov 1, 2015

Hạnh phúc đã vào tay nhưng có khi biến thành niềm cay đắng cho cả hai . Ước gì … ta trả được đời lại cho nhau …

07-ugtdce

Nghe thêm ….Nhạc LHN & CGQ

HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s