Monthly Archives: March 2016

“BẬT MÍ” BIÊN BẢN MỘT CUỘC HỌP “BÍ MẬT”


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng Thời Báo (Canada) Họp “kín” – Thời gian: Sau khi có 2 tàu ta bị tàu nước Lọa cắt cáp và thắng lợi rực rỡ…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 40


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 27/03/2016 – Nhưng tôi cũng phải làm việc với chị, tôi không thể không làm. – Ông Cống nói. Ông Cống…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 39


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 23/3/2016 Thằng cán bộ trại quay sang nhìn Phạm Anh Tuấn, Trần Tiến Tùng có ý hỏi. Lão Phạm Anh Tuấn…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 38


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 20/3/2016 Nãy giờ quát tháo, dằn co với thằng Trần Tiến Tùng, tôi mệt quá, mồ hôi vã ra. Tim đập…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 37


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 16/3/2016 Phạm Anh Tuấn – “Con quạ đen” – Anh Cống hôm nay không sang đây. Tôi sang đây thăm chị…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 36


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã dăng báo Người Việt ngày 13/3/2016 Seattle Hôm sau, buổi trưa trại giam vừa phát cơm tù xong khoảng mười lăm phút. Thằng Quân đi vô…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

GS HỒ TUẤN HÙNG: HỒ CHÍ MINH LÀ NGƯỜI KHÁCH GIA (TRUNG QUỐC)


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bìa sách “Hồ Chí Minh Sanh Bình Khảo” của Gs Hồ Tuấn Hùng Sách “HỒ CHÍ MINH SANH BÌNH KHẢO” (Khảo cứu về cuộc đời Hồ Chí Minh)…

Posted in Uncategorized | Leave a comment