*333 / TRÔNG CON

Ai ngồi tựa cửa đợi chờ con ,
Vời vợi xa trông những mỏi mòn .
Trôi nổi phong trần cùng tuế nguyệt ,
Lặng nhìn nhân thế giữa sinh tồn .

Dập dìu mây nước chân ê ẩm ,
Quanh quẩn sân nhà ruột héo hon .
Bạc trắng vai gầy đi khập khiễng ,
Đìu hiu giọt lệ ứa tâm hồn …!

Nhớ đến mẹ già trông con …
Antioch California ngày 05 tháng 12 năm 1999