*431 / MẶT NGƯỜI DẠ THÚ BÈ LŨ ĐÓI CƠM

Thực tế trầm khê Miền Nam chiếm cứ ,
Mặc người đau đớn khổ nạn nguy tai ?
Chuyên quyền bắt nạt tung tác ra oai ,
Bể khổ trần ai lạc loài thân xác …

Mơ mộng viễn vông con người hung ác ,
Lẩn quẩn suy tư tước đoạt cầm tay .
Những gì qua đi tiếp nối gian đày ,
Bán nước tham ô đong đầy tiếm chổ .

Cọng quân ác ôn miệng đời nhắc nhở ,
Thăng trầm bại hoại trắc trở vinh quang .
Của những tên ảo tưởng huy hoàng ,
Đã một thời hung tàn quá vãng …

Lịch sử chứng minh tàn quân nhà sản ,
Giết đuối người trên cạn mà chơi !
Manh nha một đám ơn trời ,
Thi nhau ăn cướp đã đời hại dân .

Đến hôm nay cùng bần tơi tả ,
Bốn mốt năm ròng chiếm phá Miền Nam .
Giành nhau đục khoét con tằm ,
Ngu si ám chướng chết vằm quan tham …

Bầy đảng viên thân tàn ma dại ,
Làm chính quyền chó lại chẳng nghe .
Huống chi dân chúng đây nè ,
Coi bây như lũ quần què xưng hô …

Bọn súc sinh tội đồ một đống ,
Thiếu học hành tham vọng bất nhân .
Đói cơm bóc lột xà bần ,
Vào Nam ngã ngữa nhìn trân tối ngày .

Tham tàn rã đám nào hay ,
Đua nhau tranh giật ăn mày đảng ta .
Miền Nam đói khổ chi là ,
Bắc vô lùa hết mang ra làm giàu !

Thật khốn thay chua sanh trẻ nít ,
Cha đảng quyền bưng bít con lên .
Đầu óc u tối thối rình ,
Cũng làm tướng tá mặc tình gian dâm .

Dân khổ đau âm thầm đứng dậy ,
Cả ba miền giữ lấy sơn hà .
Chúng đem bán sạch quê cha ,
Cho quân tàu cọng cả nhà bưng bô …

Tô Lâm Trọng Lú cụ Hồ ,
Một loài bốn cẳng háng nô muôn đời .
Buồn cho đất nước than ôi ,
Đại Quang Phúc niểng ngọt lời Kim Ngân .

Chị ta uốn éo đéo cần ,
Tụi bây nhớp nhúa cùng bần hôi tanh .
Hồ đồ láu cá nhãi ranh ,
Miệng mồm lường láo tranh giành miếng ăn …!

California USA Tháng 8 năm 2015