TÌNH BUÔNG

 

14650526_1740127129572100_8865099622857105669_n

TÌNH BUÔNG

Ngày xưa anh ở tuổi hai lăm,
Em tuổi mười lăm sáng tợ rằm.
Em gái Bắc kỳ duyên nũng nịu,
Anh trai Nam bộ nghĩ xa xăm.
Bình Dương hai đứa chung trường lớp,
Trò nữ thầy nam luyến nhớ thầm.
Đã nhớ đã thương không dám tỏ,
Đành buông tình thắm mãi ngàn năm.
Hồ Nguyễn

 

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

   *  HOME

Đọc thêm >>> Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s