KHÔNG TÊN…

Người từ phương xa thăm tôi mai đây
Người nhớ mang theo khăn thấm nỗi sầu..
Nắng hồng mùa Xuân nơi đây tung tăng
Máu nồng loạn nhịp tim tôi hoa đăng…
Sẽ tìm lại đôi tay xưa run run..
Hay hôn lên mắt chưa từng một lần?
Sẽ cùng đội mưa nhớ những đón đưa?
Hay ta dạo đàn bài Thoi Tơ xưa?…
Người tìm tôi chi cho tôi gian nan…
Trăng kia ngồi khóc thương đời mịt mù
Tim một hành tinh lung linh đang trôi..
Mênh mông vũ trụ ghé đâu tim côi?
Gặp người… Trời ơi…Trong tôi mưa tuôn..
Tôi vui được mấy hay buồn một đời?
Cách trở đại dương xa xôi đôi nơi
Bốn mươi năm rồi đọa đày thêm bao?
Nông thị.
OCT. 02/2014

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME