291 / BIỂN TÌNH XA . . .QUÊ NHÀ ĐỔ MÁU . . .

Mới hôm nào ra khơi đưa tiễn ,
Trôi dạt dào giữa biển đại dương .
Cuồng phong bão tố đêm trường ,
Chiếc thuyền chơi vơi dầm sương trải gió .

Trời mênh mông dưới vầng trăng ló ,
Mộng hải hồ hiện rõ tình xa …?
Anh ra đi cách hẳn quê nhà ,
Bỏ lại gia đình mẹ cha mong mỏi …!

Biển ân nhân đưa người ra khỏi ,
Kiếp đọa đày khắc khoải từ lâu …?
Chôn vùi bao nỗi tình sầu ,
Biền biệt tăm hơi dãi dầu sương gió …

Nước mặn bao dung ngàn khơi từ thuở ,
Đưa chân hàng vạn những kẻ bôn ba ….
Trên bờ cát trắng sóng vỗ nhập nhoà ,
Miền đất tự do chan hòa rộng mở .!

Bến đợi trông chờ vòng tay che chở ,
Hàng triệu sinh linh từ chỗ sình bùn …?
” Dan lòng đại hải ” dẫn lối tình chung , (@)
Sót lại niềm đau bên dòng vực thẳm …!

Đồng loại giúp nhau ơn sâu dày lắm .
Còn hơn giòng máu chém giết đảo điên !
Sống chết mặc bây chỉ biết đồng tiền ,
Lấy đựơc Miền Nam tay liền cướp đoạt …!…?

(@) “Dan lòng đại hải” nghĩa là Mở rộng tình thương …

Antioc , California Ngày 28 tháng 3 năm 2016