*667 / BIẾT ĐÂU AI LÀ NGƯỜI THUA THẮNG , SUY NGẪM NHÌN PHẢI THẮNG THUA THUA . . .? (@)

Chúng ta đây không là thua cuộc ,
Nhưng cũng đành , thế buộc ra đi .
Mai đây dầu có phân kỳ ,
Quê xa tưởng nhớ sá chi đường về …

Lũ cọng quân trên lề vực thẳm ,
Chúng tham tàn khổ lắm dân oan .
Tranh nhau cướp của khắp làng ,
Côn đồ Bắc Việt bầy đàn dã man .

Dưới trần gian kêu than thảm thiết ,
Nó đách cần , cứ việc ra tay .
Bắt giam tra tấn tù đày ,
Chạy đâu ân oán có ngày trả vay ..?

Cầu xin van lạy quan thầy ,
Qua nhà thằng tập một bầy chó ngao .
Khom lưng lòn cúi kính chào ,
Lạy cha tha chết dám nào bất tuân .?

Lăn xăn đội háng trôn quần ,
Làm thân nô lệ trầm luân kiếp đời …

Dân Nam tôi muôn lời thoá mạ ,
Nhục quá trời mồ mã tổ tiên .
Rước voi cày xéo ba miền ,
Cũng do tham của , bạc tiền khơi khơi …

Bình rằng : ” Đâu phải chuyện chơi ,”
“Tụi bây hó hé đi đời ba giây .”
Nước mắt ràn rụa lắm thay ,
Chúng con không dám phanh thây thôi đừng …!…!

(@) phải : có phải hay không ?
(@) Thua thua : thua thằng thua !

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 11 năm 2017