Họa Thơ TẢN ĐÀ : MUỐN LÀM THẰNG CUỘI

MUỐN LÀM THẰNG CUỘI

Đêm thu bun lm! Ch Hng ơi!
Tr
n thế em nay chán na ri.
Cung qu
ế đã ai ngi đó cha?
Cành đa xin ch
nhc lên chơi.
Có b
u, có bn, can chi ti,
Cùng gió, cùng mây, th
ế mi vui.
R
i c mi năm rm tháng tám.
T
a nhau trông xung thế gian, cười.

TẢN ĐÀ

HỌA:

Thu đến bun ghê chNguyt ơi!
Trn gian chán ngán quá đi ri.
Ai chưa chiếm chnơi cung quế,
Ch ni cành đa em đến chơi.
Có bn có bè an i phn,
Chung mây chung gió mi là vui.
Mi năm tháng tám Trung Thu đến,
Hn ch Hng Nga ngắm thế.. cười.

HỒ NGUYỄN (22-5-17)

Trở về >>>Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2   *  Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1

Thơ Thầy Hồ Nguyễn * HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn