240 / CUỘC ĐĂNG TRÌNH

Yêu thương lẻ bóng tình đơn côi ,
Âm u ảm đạm phía chân trời .
Nghe lao xao thủy triều vội vã ,
Đau lòng biết mấy hận chia phôi …!

Mù sương vạn dặm ngút ngàn khơi ,
Cách xa vời vợi khoảng núi đồi .
Biển nước mênh mông trào sóng vỗ ,
Trông quê nhà nhỏ lệ tuôn rơi …!

Mịt mờ vây ám chiếc thuyền trôi .
Đêm hôm khuya khoắt sóng giữa vời
Sau trận cuồng phong hơi sáng tỏ ,
Hừng đông đỏ ối tỏa khắp nơi

Nhìn nhau sung sướng không nên lời ,
Qua cơn biển động mừng hụt hơi ..
Mạng sống cheo leo trong bể khổ ,
Ơn trên cứu vớt kiếp luân hồi …

Hải Nam Trung Quốc chật ních người ,
Thuyền bè lui tới ngó lôi thôi .
Nô lệ Mản Thanh thời điêu đứng ,
Tả tơi dân Hán hận muôn đời …

Hết Thanh đè đầu Mao kẹp cổ ,
Dân nghèo đói khổ chém giết nhau .
Chia phe hoành hành giành tiếm chỗ ,
Tự tung tàn sát đọa dân Tàu …!

Quần chúng tay không gì chẳng chết ,
Nên sẵn sàng xáo thịt nồi da !
Chung quy vẫn loanh quanh tự diệt ,
Tranh quyền hám lợi nói chi là …

Thay chủ đổi ngôi thành kiếp ma ,
Khóc than tức tưởi dưới trăng tà …!
Quả báo rành rành ngu đâu biết ,
Tham ô , trụy lạc , càng thiết tha .

. . . . . . . . .
Tiếp hành trình ra vùng đại hải ,
Ghé MaCao thấy lại phồn hoa .
Tại đây sung sướng chan hoà ,
Tự do thoải mái muôn nhà vui tươi …

      Ghi lại bước đầu tỵ nạn tại xứ MaCao 
      Ngày 15 tháng 02 Âm Lịch năm 1980