*286 / ĐỔI THAY

Lắm đoạn trường bão bùng đêm tối.
Nước ngập tràn trôi nổi bao lâu ?
Thế nhân con tạo cơ cầu ,
Tình đời biến thái ân sâu hận thù …!…?

Trận cuồng phong vù vù sóng cuốn ,
Bao tang tóc máu nhuốm trôi dòng …!
Vạn người chết thảm biển đông
Mãnh thú truy lùng tranh công quấy phá …!

Mẹ mồ côi chồng đi cách ngả ,
Sống u hoài buồn bã nuôi con …
Chắc chiu trông ngóng mỏi mòn ,
Ngày tàn cuộc chiến không còn tình cha …?

Những kẻ ba hoa cho là chiến thắng ,
Tép riu nào biết đổi trắng thay đen ….?
Lòng tham muôn thuở giở thói đê hèn ,
Cướp giật đất đai tòm tem chiếm đoạt …!

” Luồng gió bẻ măng ” tha hồ tội ác , (&)
A dua theo thời tung tác phất tay …!
Mặt mày vênh váo hung dữ thế này ,
Có nghĩa gì đâu một bầy chó sói …?

Đau đớn thôi nhân tình khó nói ,
Chúng sẵn sàng chối bỏ lương tâm .?
Biết thế bất an đành phải âm thầm ,
Đông thổi về thuyền trôi trên sóng …

Thế sự chua cay thay lòng nhanh chóng ,
Tìm cách lật lọng nào kể anh em  .?
Chẳng có bền đâu , gió thóang qua thềm ,
” Thiên Võng Khôi Khôi Sơ Nhi Bất Lậu ” (&) …?

Ở hiền gặp lành trời cao sẽ thấu ,
Kẻ cường hào chẳng giấu được đâu …?
Vòng quay con tạo luân chuyển xoay vần ,
Phúc đức tồn tại gian thần cụt đuôi ….!

Học hành bao nhiêu đầu óc tăm tối ,
Tuân lời lập lại miệng nhẫm ê a …?
Đọc được ngay bon hớn hở cả nhà ,
Mẹ cha vui tươi ngày đêm tất bật …?…!

Đất nước lầm than những gì còn mất ,
Bờ cõi Quốc Gia bán đứng khựa Tàu …!
Để cho chúng vô ôm thầu bí mật .,
Ngã ngủ ra rồi sĩ nhục nhìn nhau …!

Một lũ lau hau cầm đầu dân tộc ,
Đưa con truyền nối nô bộc a tòng …?
Tay nào hó hé tóm cổ là xong ,
Ta vẫn ngang nhiên bác Bình bảo vệ…!

(@) Lợi dụng tình thế để làm loạn ..
(&)  Lưới trời cao và sưa nhưng không lọt thằng
nào cả …
Antioch , California Ngày 11 tháng 4 năm 2016 .