*607 / TỔ CHA TRỌNG LÚ BÚ L…Ồ … THÈM ĂN CÁI ẤY TÂM HỒN ĐẢO ĐIÊN . CẢ GAN BÁN ĐỨNG BA MIỀN , CHO THẰNG TÀU CHỆT CỦA RIÊNG KHÔNG BẰNG …

 

Dám cả gan Sơn Hà bán đứng ,
Cho quân tàu xửng vững giống nòi .
Việt Nam đâu phải riêng côi ,
Mà mày tuyên bố , thôi rồi Tổ Tiên !

Chín chín năm oan khiêng ai bảo ,
Hỏi dân chưa bố láo cọng hồ ?
Thấy hiền chịu cảnh tham ô ,
Được hơn làm tới cuồng nô hết thời …!

Đã đến lúc cuộc đời kết thúc ,
Bốn triệu thằng lục đục hơn không ?
Nhân dân uất hận chất chồng ,
Chém cha fuck niểng giống dòng vô ơn .

Tổ Tiên mi con nòi nước Việt ,
Bởi vì tiền mù điếc ngu si .
Lòn trôn thằng tập , trọng lì ,
Quang lâm ngân đĩ cùng đi đội quần .

Chạy đằng trời đồ quân khốn nạn ,
Cả một bầy tán tận lương tâm .
Quyết tâm bắt sống vụn vằm ,
Từ từng thằng một tiệt mầm ác ôn …

Bây tưởng đâu lòn trôn tha chết ,
” Bắt thỏ rồi giết hết chó săn !…? ”
Xưa nay định luật rõ ràng ,
Tham tiền nịnh giặc muộn màng con ơi !

Cùng các ngươi mấy lời ta nói ,
Hãy quay đầu bỏ thói gian manh .
Luân hồi quả báo đáo thành ,
Oan hồn chờ đợi , chỉ mành treo chuông …!

Sanjose , California Ngày 04 tháng 8 năm 2017