Đột Nhập Formosa Hà Tĩnh thành công – Cả một thành phố Trung Quốc nguy nga giữa lòng Việt Nam

 

Cả một thành phố Trung Quốc nguy nga giữa lòng Việt Nam…

Ai có thể xác định được thật hay giả của tin này hay không?
Chẳng lẽ nguyên 1 thành phố lớn thế này nằm chình ình ở đó (Formosa) mà không ai thấy, phải đợi có người lén vô được để quay phim phổ biến thì mọi người mới biết?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s