TÌNH ẤM MÙA ĐÔNG

                    Ba mươi năm chia cách ngàn trùng…

Trời Đông cô quạnh gió lạnh lùng,
Hội ngộ hôm nay Thu nồng ấm,
Rời xa quá khứ Đông mù sương…
Mắt nhìn mắt, bao điều chia sẻ,
Tay đan tay, tình kết thủy chung…
Từ nay ta nguyện không xa cách,
                     Mai Trúc giao hòa khúc yêu thương…

                        (HYH. Thu 2016)