HƯU TRÍ BÊN NÀNG THƠ

15965297_346815525711643_5645726756232322233_n 

Thời gian hưu trí có dư giờ,
Xướng họa thơ hài đỡ vẩn vơ!
Hữu Nghĩa đã giao lưu gọn nhẹ,
Nguyễn Cang đối chỉnh đẹp vần thơ.
Đông Thành vắng bóng đâu rồi nhỉ!
“Nàng ấy” giờ nay khó phất cờ.
Xướng họa mạn đàm tình bạn hữu,
Vui thay hưu trí có nàng THƠ!!

HỒ NGUYỄN

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)