Thầy Lê-tấn-Lộc

Mời các bạn vào thăm trang nhà của giáo sư Lê-tấn-Lộc , nguyên Hiệu Trưởng trường trung học Trịnh-hoài-Đức , Bình-Dương .

http://www.letanloc.blogspot.com/

*   Nhìn những mùa xuân đi…    *   KHI EM HẬU PHƯƠNG LÊN TUYẾN ĐẦU…   *     MÙA XUÂN NĂM ẤY…   *    Sổ tay hành trình (II) – Dọc đường góp nhặt   *   HỌA PHÚC KHÓ LƯỜNG…   *   Vài suy nghĩ vụn vặt – Từ hành hương tới tĩnh tâm   *   Vài mẫu chuyện đưa tới nhận định về VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT VÀ CÁC CỰU SINH VIÊN … “ THỤ NHÂN ”   *