VƯỜN VẮNG EM RỒI

 14141759_1398167930212405_7457071176056612782_n


Vườn thơ ln thn mt mình tôi,
Em đã đi xa v
ng bóng ri.
Nh
ngm hoa lài lơ lảng tránh,
Bu
n nhìn chu cúc lch tình vơi.
Bóng đêm ph
kín vườn hoa thn,
Ti
ếng gió ru hn nghe xót thôi.
Người v
ng khiến tim nghe rướm l,
Em xa có nh
đế
n tình tôi!

HỒ NGUYỄN (22-5-17)

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s