Tra cứu & Tự điển

Tra cứu: 

 

            www.timeanddate.com  – Time and Date – Xem giờ, đổi giờ, lịch, thời tiết

 

            www.petalia.org/amlich.htm  – Tra cứu Âm – Dương lịch Việt Nam

 

            www.thoigian.com.vn/?mPage=L1  – Lịch Vạn Niên

 

            http://www.digitaldutch.com/unitconverter  – Chuyển đổi đơn vị đo lường

 

            www.countrycallingcodes.com  – Mã vùng điện thoại các quốc gia & cách gọi

 

            www.indo.com/distance  – Khoảng cách các nơi trên thế giới

 

            https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html  – Thông tin các quốc gia trên thế giới

 

            www.biography.com  – Thông tin, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng

 

            www.guinnessworldrecords.com  – Sách kỷ lục thế giới Guinness

 

            http://www.fotw.net/flags/index.html  – Thông tin về quốc kỳ các nước

 

 

Tự điển:

 

            http://tratu.soha.vn/  – Tra từ điển Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn, Trung, viết tắt

 

            www.vdict.com  – Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nga, máy tính

 

            www.webopedia.com  – Từ điển thuật ngữ máy tính

 

            www.acronymfinder.com  – Từ điển viết tắt

 

            www.1tudien.com  – Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nôm; dịch đoạn văn

 

            www.pdictionary.com  – Từ điển bằng tranh

 

            www.encyclopedia.com  – Bách khoa toàn thư Encylopedia

 

            www.britannica.com  – Bách khoa toàn thư Britannica

 

            http://dictionary.reference.com/  – Tra cứu mọi thứ

 

            http://encarta.msn.com/  – MSN Encarta

HOME

Trang lượm lặt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s