Thủy Chung…

 
Vườn Xuân nắng mong manh
Con chim nhảy chuyền cành
Bàn chân nào chung thuỷ
Lấp vùi trong cát hanh…
 
 
Trời làm những long đong
Tay buồn ấp tay không
Bàn tay nào chung thủy
Ngón trống, không nhẫn hồng…
 
Mưa như tội trên cao
Dài ngắn cắm tim đau
Trái tim nào chung thuỷ
Máu loanh quanh .. mù loà..
 
 
Chợt tơ tóc ngã màu
Đêm nối từng đêm thâu
Đôi vai nào chung thủy
Nâng niu sợi úa nhàu..
 
Môi hồng vẫn đợi trông
Ngày có đắng như lòng?
Mắt buồn em thuở ấy
Lệ chung thủy như sông…
 
Nông thị.