*579 /. THỐI THA QUỶ SỨ CỘNG NÔ , CHUYÊN NGHỀ ĂN CƯỚP BƯNG BÔ CHO TÀU .

 

Thật thối tha đầu trâu cả bọn ,
Miễn luận bàn ,đần độn ngu si .
Nghĩ chăng chẳng có ai bì ,
Một bè hôi hám ù lì lần khân …?

Tụi đảng viên phá dần đất nước ,
Thiếu học hành đứng trước suy vong .
Gắn lon tướng tá quá chừng ,
Chia nhau ăn cướp ước mong sống dài …

Khắp núi sông non đoài dậy sóng ,
Tưởng độc tài hoài vọng bền lâu !
Dẩu cho có mọc ba đầu ,
Sáu tay cũng thế chăn trâu đồng loài ..?

Việt Nam ta không ngoài sợ sệt ,
Vì sống còn giả điếc mắt đui .
Cho qua vận nước cơ trời ,
Đến ngày biến đổi xong đời cọng nô .

Có đâu chi dại khờ tơ vướng ,
Bốn triệu thằng vất vưỡng nay mai .
Ân đức mới được an bài ,
Vô nhân tích trữ nguy tai để dành .

Chính quyền bây lưu manh ,mất dạy ,
Giả mù loà che đậy ác ôn ?
Bắt ai trói nhốt vô đồn ,
Toàn người yêu nước chết dồn thảm thương .!

Tiếng khóc than đêm trường thống khổ ,
Giết người hiền hết chỗ thứ tha .
Trẻ con cho đến ông già ,
Chặc chân khập khiểng đánh bà có thai ?

Bọn công an anh tài đảng cướp ,
Dân vui mừng sung sướng nghe tin .
Thằng nào chết thảm ươn hèn ,
Tổ chức ăn tiệc liền đêm đến ngày …

Thấy chưa con đàn bầy chó chết ,
Ăn cho nhiều lại quệt mỏ thôi.
Vô ơn phản phúc cốt nòi ,
Vì tiền ham hố sau rồi hại nhau .

Thằng trọng ngu đầu heo biến thái ,
Óc não bùn nội ngoại súc sinh .
Tiên sư ngục vẹm ba đình ,
Đợi ngày kêu án đóng đinh lên đầu .

Mặt tô lâm diều hâu cú vọ ,
Chỉ ma le bôi nhọ tranh giành .
Quang đêm ngủ chẳng tròn canh,
Bảo fuck cố gắng tảo thanh tới cùng .

Em ngân phận gái nằm vùng ,
Lo bề hộ lý chơi chung các ngài .
Mấy lần lỡ đẻ quái thai ,
Nàng giao cho đảng ngày mai giúp đời …!…?

Hỡi cọng quân buồn cười xảo trá ,
Chia không đều tá lạ xỏ xiên .
Bao che chống đối vùng miền ,
Thằng nào cũng thối đảo điên giống nòi …

Sanjose , California Ngày 09 tháng 7 năm 2017