* 571 / NỖI XÓT XA TÌNH NHÀ NỢ NƯỚC ÔI ĐAU LÒNG MẸ NẤM LẦM THAN . . .!

Nàng Blogger Như Quỳnh Mẹ Nấm ,
Thân yếu mềm nào ngán cuồng nô .
Đứng lên chống bọn giặc hồ ,
Từ ngoài Bắc bộ hồ đồ lưu manh .

Toàn dân ta đấu tranh cùng bước ,
Bọn bạo quyền bán nước hại dân .
Nhục chưa cốt chó ngu đần ,
Bắt giam Mẹ Nấm xả thân cứu đời .

Khổ cho em tả tơi tù tội ,
Mười năm trời chới với đắng cay .
Mắc chi thù hận dan đày ,
Hại người bao nỗi phơi bày dã tâm …

Quân ác ôn tay cầm súng đạn ,
Mong hành hạ bóp nát lương dân .
Mọi nơi thế giới xa gần ,
Đều khinh khuyển tặc chẳng mần ngoại giao .

12705397_226511704356646_7953404058218952718_n

Năm bảy lăm tràn vào chém giết ,
Tình đồng bào nào thiết , vô nhân .
Quân dân bắn chết đách cần ,
Cửa nhà đốt sạch hiếp dâm không ngừng …

Ngoài miền Bắc nhìn chung thiếu học ,
Lớp chính quyền nhiễm độc muôn dân .
U mê ám chướng óc đần ,
Dễ bề cai trị dạ vâng cúi đầu .

Cùng lâu la chăn trâu giữ vịt ,
Cướp chính quyền bưng bít thông tin .
Ngu dân hôi hám bù nhìn ,
Tay sai tàu cộng oan khiêng giống nòi .

Ba mươi năm tôi đòi chủ nghĩa , (1945-1975)
Bắc đau lòng thấm thía tang thương .
Thanh niên tiếp nối chiến trường ,
Lùa vô hứng đạn xóm phường vắng teo .

Được Miền Nam vạn điều may mắn ,
Hay ho gì dọn sẵn cho ăn ?
Cốt căn hôi thối cùng bần ,
Thấy mà ham hố ngàn lần nhục thân ..!

Nhìn lầu cao phân vân trân trối ,
Nghe trong này đảng nói nhăn răng ?
Văn minh tiến bộ toàn vùng ,
Ti vi tủ lạnh nhà tầng xe hơi …

Ngoài ta đói khổ suốt đời ,
Cái gì cũng thiếu trời ơi láo lường .
Bí thư đảng trưởng chủ trương ,
Tuyên truyền nhồi sọ cùng đường dối gian !

Vừa lớn lên băng ngàn lội suối ,
Cho vào rừng lứa tuổi ngây thơ .
Mẹ cha mong đợi trông chờ ,
Viết thư giả mạo , ước mơ con về ?…!

Xong chiến tranh chẳng hề thấy mặt ,
Bác bảo rằng sắp đặt phân công ?
Thương ơi thấm lệ tuôn tròng ,
Ô thôi mất xác còn mong nỗi gì …?

Bốn hai năm nào chi bóc lột , ( 1975-2017 )
Từng gia đình bổng lộc chia nhau .
Bao nhiêu tài sản đầy tàu ,
Chở ra sung sướng biết đâu của chùa …?

Mười năm trời te tua hỷ hả ,( 1975-1985 )
Vô từng nhà cướp cả bạc vàng .
Còng tay bắt trói dã man ,
Ôi thôi trắng trợn xóm làng khóc than !

Nghĩ không ra hung tàn quân cộng ,
Tới đường cùng lật lọng nhân gian .
Chiếm đất phá chợ tiệt làng ,
Xây lên biệt thự họ hàng đảng ta .( 1985-2017 )

Đã vô thần chém cha giết mẹ ,
Có tha đâu lấm lé chùa chiền .
A tòng đập phá nào kiêng ,
Nhà thờ trưng dụng xích xiềng giáo dân .

Thằng tàu ô không cần nói nhảm ,
Chụp đựợc đầu trọng lú vòng tay .
Dạ thưa bác tập sai bày ,
Con xin răm rắp từ rày lạy cha .

Coi như bán lọng nước nhà ,
Như Quỳnh kêu gọi sơn hà đứng lên .
Dù cho thân yếu tay mềm ,
Vì lòng yêu nước cộng đem bỏ tù …

Đúng là một khối trong khu ,
Đầu trâu mặt ngựa ruồi bu tối ngày .
Ra đường hôi hám bầy nhầy ,
Đỉnh cao trí tuệ tụi bây thế nào …?

Tội tình ghê biết bao thế hệ ,
Vẫn đói nghèo thể chế bưng bô .
Tham ô hối lộ tội đồ ,
Suy tàn đất nước cũng do cuồng hồ …

Hỡi muôn dân phất cờ khởi nghĩa ,
Diệt bạo tàn mọi phía đứng lên .
Chém cha lũ cộng ba miền ,
Cứu nguy dân tộc thoát xiềng trung hoa …

Sanjose , California Ngày 04 tháng 7 năm 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s