Lần đầu tiên tại Hoa Kỳ trường Đại Học tổ chức lễ treo cờ Việt Nam Cộng Hòa

 

Hôm nay là ngày Thứ Ba 9 tháng 2 năm 2016 tức mồng 2 tết Bính Thân, Trường Florida International University (FIU) tổ chức lễ treo cờ Việt Nam Cộng Hòa trong Trung Tâm Sinh Hoạt Sinh Viên Quốc Tế Graham R. Ernest University Center lúc 8 giờ15 phút sáng.
Buổi lễ diễn ra rất trang trọng dưới sự chủ toạ của ông Phó Viện Trưởng (Vice President) Dr. Larry Lunsford đặc trách sinh viên, và sự tham dự của hai Phó Viện Trưởng khác là Dr. Meredith Newman và Dr. Ken Jessell cùng Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên Việt Nam FIU.
Điều hành buổi lễ là ông Tony Vũ, Thủ Quỹ (Treasurer) của Viện Đại Học.
Ông Tony nói tóm lược về ý nghĩa của buổi lễ, xin xem chi tiết trong bích chương đính kèm.
Tiếp theo là ông Nguyễn Đức Huy, Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Miền Nam Florida giới thiệu các vị lãnh đạo Cộng Đồng, Hội Đoàn, và Tôn giáo tham dự.
Sau đó là Dr. Larry Lunsford và Dr. Meredith Newman đọc diễn văn.
Ông Chu Bá Yến trình bày tóm lược lịch sử cờ Việt Nam Cộng Hòa cũng là cờ Di sản và Tự Do của người Việt tại Hoa Kỳ (Vietnamese Heritage and Freedom Flag).
Kế tiếp là phần treo cờ. Trong khi cờ được đưa lên vị trí trên trần nhà cao hai tầng lầu thì bản quốc ca Việt Nam Cộng Hòa được cử hành. Mọi người tham dự đứng nghiêm chỉnh hướng về phía quốc kỳ. Có những vị cựu quân nhân chào theo kiểu quân đội.
Ông Huy, đại diện cộng đồng cám ơn trường Đại Học và Hội Sinh Viên Việt Nam FIU.
Trước khi ra về, quý vị Phó Viện Trưởng, ông Tony đã hàn huyên với thành phần tham dự của cộng đồng Việt Nam và nhận những lời cám ơn nồng nhiệt.
Đặc biệt là nhà thơ Như Thương đại diện Cộng Đồng Việt Nam trao tặng cho ba vị Phó Viện Trưởng dây cờ Việt Nam Cộng Hòa đeo cổ.
Ông Nguyễn Kim Sơn tâm sự với chúng tôi: “đầu năm hạnh phúc quá!”
Buổi lễ được thâu hình bởi ông Tommy Lâm, phóng viên đài truyền hình SBTN, và sẽ được phát hình tại đài trung ương.

 

Thành phần đại diện của những tổ chức trong cộng đồng Việt Nam như sau:
– Linh Mục Nguyễn Kim Long quản nhiệm Giáo Xứ La Vang Miami, Florida
– Đại Đức Thích Quảng Chơn, Trụ trì Chùa Phước Huệ Nam Florida, và Đại Đức Thích Nguyên Tịnh là vị
tu hành người Cuba.
– Hội Phật Giáo Nam Florida: Ông Trần Cung, Hội Trưởng, ông Huỳnh Công Đặng, Cố Vấn.
– Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Florida: Ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu.
– Cộng Đồng Việt Nam Miền Nam Florida: Ông Nguyễn Đức Huy, Chủ tịch
– Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nam Florida: Ông Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch
– Gia Đình Quân Cảnh Florida: Ông Lê Thịnh
– Gia Đình Nhẩy Dù Nam Florida: Ông Lê Ngọc Kim, Gia trưởng
– Cựu Chủ tịch CĐ Tiểu Bang FL: Ông Chu Bá Yến
– Cựu Chủ tịch CĐ Nam FL: Bà Lê Ngọc Phượng
– Florida Việt Báo: Bà Hồng Nhật, Tổng thư ký
và đồng hương tham dự.

 

Bích chương của trường FIU:

Raising flag at FIU.jpg

Cờ Việt Nam Cộng Hoà
treo trong Trung Tâm Sinh Hoạt Sinh Viên Quốc Tế Graham R. Ernest University Center
trường Florida International University (FIU) ngày 9-2-2016

0 IMG_1148 - NT-ok.jpg

Cờ để trên một cái thang. Dr. Larry Lunsford, Dr. Meredith Newman, Sinh viên Nguyễn Nam,

và ông Chu Bá Yến chuẩn bị thượng kỳ. Ông Tony Vũ điều khiển việc thượng kỳ.

Phái đoàn Việt nam chụp hình với lãnh đạo của trường FIU

0 20160209_090110_001-ok.jpg

Nhà thơ Như Thương đại diện Cộng Đồng Việt Nam Miền Nam Florida trao tặng dây cờ Việt Nam Cộng Hoà cho

Dr. Ken Jessell, Dr. Meredith Newman, Dr. Larry Lunsford.

Linh mục Nguyễn Kim Long, Đại Đức Thích Nguyên Tịnh (Cuba),

Đại Đức Thích Quảng Chơn và ông Trần Cung.