Tuổi Thơ Của Em Đâu

YouTube link :  LHNCGQ Tuổi Thơ Của Em Đâu

Published on Nov 21, 2015

Tuổi Thơ Của Em Đâu

Những đứa trẻ bị cướp mất tuổi thơ bằng nhiều lý do khác nhau
Xin cảm ơn tất cả tác giả của những tấm hình đã được dùng để làm thành Video Clip này. Cũng xin cáo lỗi vì không biết quý vị ở đâu để xin phép trước.

08-ttced

TUỔI THƠ CỦA EM ĐÂU ?!  LYRICS

01/ ​Vùi trong bùn, em tìm kiếm chi đây ?
​02/ ​Chìm thân trần đầm sâu nuốt thơ ngây .
03/ Ngày qua ngày dầm mình trong mưa nắng .
​04/ ​Lệ tuôn trào, nghẹn dâng niềm cay đắng .

​05/ ​Oằn thân mình ôm nặng trĩu đôi tay ,
​06/ ​Còng lưng gầy em mang vác đọa đày .
​07/ ​Tìm ra gì sâu chìm sông u tối ?
​08/ ​Tìm em tìm, moi tìm đống tanh hôi !!!

​09/ ​Từng cơn đói xâu xé tâm can.
​10/ ​Người quăng đi, em nuốt vội vàng .
​11/ ​Nguời có nhìn thấy chăng đời em ?!
​12/ ​Miếng cơm thừa, lây lất lầm than…

​13/ ​Bàn tay bé, em cuốc tương lai !
​14/ ​Trường em đâu sao mãi nơi đây ?
​15/ ​Tấm thân gầy bạt xiêu sương gió …
​16/ ​Hỡi những thiên thần nát tan tuổi thơ !!!

​17/ ​Nằm bên đường giữa trời đất bao la,
​18/ ​Nằm hiên nhà nền khô cứng phơi da…
​19/ ​Vòng tay nào mẹ hiền em ôm ấp ?
​20/ ​Từ bao giờ tuổi thơ đành bay mất ?

​21/ ​Tả tơi đời em nào biết do ai ?
​22/ ​Hằn vai gầy chân em bước miệt mài .
​23/ ​Về nơi nào ? Đi về đâu em hỡi !
​24/ ​Nhà nơi nào ? Nơi nào ? Hỡi em ơi !!!
​End​
Con Gà Què

tuoithocuaemdau1tuoithocuaemdau2

 

Nghe thêm ….Nhạc LHN & CGQ

Đọc thêm :  Chuyện ngắn Lê-hữu-Nghĩa – Văn Con Gà Què
–  Thơ Lê-hữu-Nghĩa  – Thơ Con Gà Què

HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s