*548 / ĐÊM THAO THỨC

 

Đêm thao thức nghe ngoài tiếng gió ,
Xuyên qua mành lấp ló ngàn sao .
Vòng tay siết chặc hôm nào ,
Hỡi ai đành đoạn tuôn trào biệt ly …!

Chốn khuê phòng người đi vắng vẻ ,
Cảnh hồn đơn lối rẽ giang đầu .
Sợi buồn nhỏ lệ mưa ngâu ,
Đợi chờ Ô Thước bắt cầu sang ngang .

Biết không anh lỡ làng ai oán.
Em lặng nhìn thấp thoáng mây bay .
Có chăng nối lại tình này ,
Người về đâu đó mộng xây cuộc đời .?

Vòng tay trao ngọt lời âu yếm ,
Lâu lắm rồi đợi bến hoài mong .
Sương mai dưới ánh dương hồng ,
Biển khởi lặng sóng em trông bóng chàng …

Đừng để ai muộn màng lóng ngóng ,
Chốn quê nhà ước vọng song đôi .
Tha phương ở cuối chân trời ,
Nhớ thương trăn trở xa xôi nẻo về …

Antioch ,California Ngày 03 tháng 6 năm 2017