HOW DO I LOVE THEE? / TÔI YÊU EM ĐẾN THẾ NÀO?

heart-03

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of being and ideal grace.
I love thee to the level of every day’s
Most quiet need, by sun and candle-light.
I love thee freely, as men strive for right.
I love thee purely, as they turn from praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood’s faith.
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints. I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life; and, if God choose,
I shall but love thee better after death.

Elizabeth Barrett Browning

heart-12

DỊCH THOÁT: TÔI YÊU EM ĐẾN THẾ NÀO?

Em biết tôi yêu đến thế nào?
Yêu em từ thấp đến tầng cao.
Yêu em rộng mở tim tìm đến,
Trọn cả tình trao thắm dạt dào.

Em biết tôi yêu đến thế nào?
Yêu hết cuộc đời, hết lộc trao.
Đem cả tối cần trong cuộc sống,
Trao cả vì em cũng chẳng nao.

Em biết tôi yêu đến thế nào?
Âm thầm tự nguyện tấm tình nhau,
Dưới ngọn đèn mờ, dương sáng tỏa.
Cả khối tình yêu trọn gởi trao.

Em biết tôi yêu đến thế nào?
Tấm lòng trong sạch mãi ngàn sau.
Tình yêu trong sáng như chân lý,
Như tuổi ngây thơ sức bật trào.

Giờ nói cho em hiểu tấm lòng,
Em là hơi thở đợi chờ trông.
Trọn cả nụ cười cùng lệ nhỏ,
Không em nào khác cuộc đời không.

Diễn tả làm sao trọn tấm tình,
Bằng lời không đủ sức bình sinh.
Nếu phải cuộc đời sang ngõ cuối,
Tình luôn giữ mãi trọn tâm mình.

HỒ NGUYỄN

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

TRANG THƠ PHỎNG DỊCH   *

*  HOME

Đọc thêm > Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s