*491 / NỨC  NỞ CÕI LÒNG

Thấm lệ lưng tròng sầu cách mặt ,
Xa biệt miệt mù thắt ruột đau ..!
Sông trôi lơ lững qua cầu ,
Mơ hồ hình dáng biết đâu mà tìm ..?

Tạo hoá sinh chi tình luyến ái ,
Số mệnh trời , nào cải được sao ?
Yêu thương thắm thiết hôm nào ,
Du dương cảm khoái dạt dào mộng mơ .!

Qúy mến chung đôi càng đắm đuối ,
Xa xăm ngăn trở cuối chân trời ?
Mây chiều u ám đơn côi ,
Người đi tưởng nhớ , núi đồi vọng trông ..?

Sương sa thấm lạnh nhàu đôi má ,
Vắng chàng rồi chẳng sá phấn thoa .
Giọt châu ướt rịn mi nhoà ,
Xót xa em lắm khóc oà trong chăn .!

Gác vắng đầu hôm trời bảng lảng ,
Lao xao tiếng dế vẵng bên hè .
Côn trùng rên xiết vo ve ,
Nghe mà rợn gáy não nề run run .

Tăm tối vườn sau qua khe cửa ,
Chớp loà đốm đốm nửa đêm đen .
Hiu hiu gió đánh khua rền ,
Hồn ma vất vưỡng ngoài thềm than van ..!

Thu tàn đầy đường muôn lá rớt ,
Cành chơi vơi thưa thớt đứng trơ .
Đông sang lạnh cắn bơ phờ ,
Nàng trong khung cửa bóng mờ miền xa …?

Mưa lất phất lăn tròn giọt mái ,
Mối u hoài thân gái héo hon ..!
Xác xơ cằn cỗi mỏi mòn ,
Như cây thiếu nước , không còn thắm tươi ..?

” Tam Thu Hề Nhất Nhật Bất Kiến “, (@)
Huống ba năm chẳng viếng thấy chàng ?
Có ai chịu thấu cơ hàn ,
Ái ân đâu nữa muôn vàn nhớ nhung …!

Em không trách anh tình bội bạc ,
Tủi riêng mình ruột nát buồn lo …
Ngoài kia vang tiếng gọi đò ,
Bến bờ vong vọng giọng hò oán ai …!…?

(@) Một ngày không thấy mặt nhau giống
như ba mùa thu không thấy vậy …
Antioch , California Ngày 09 tháng 4 năm 2016