177 / GIANG HỒ . . .

Sống giang hồ làm thân lữ thứ ,
Trăm năm là mấy bỏ xứ mất rồi !
Ngồi buồn ôm hận mình côi ,
Quê hương nhàu nát ỷ ôi xóm làng !

Ta sinh ra heo vàng Đinh Hợi ,
Bói toán rằng ngồi đợi mà ăn ?
Ôi thôi mang phận con tằm ,
Rút tơ mòn mỏi thân nằm xác xơ !

Sáu tuổi tròn u ơ đi học ,
Bị chúng nguyền đẻ bọc khôn tinh !
Năm tư đất nước xùng xình ,
Hàng hàng lớp lớp băng mình vào Nam ?

Lớn khôn dần lên năm lớp chín , ( 1962 )
Tuổi trăng tròn lím rím biết yêu …?
Mê say bóng dáng mỹ miều ,
Ngày đêm thơ thẩn , sáng chiều cập kê .!

Đẹp làm sao miền quê đất nước ,
Những buổi trăng rằm nhịp bước song đôi .
Hè sang lên phía chân đồi ,
Cùng nhau bắt bướm ngọt bùi tím sim .

Sau Mậu Thân ( 1968 ) chìm thêm khói lửa ,
Chiến trận về chó sủa hằng đêm ?
Thanh niên trốn chạy khỏi miền ,
Lên vùng phố thị tránh phiền bản thân ?

Yêu đương da diết muôn phần ,
Rây ra tình ái chùn chân học hành .
Nước nhà lắm chuyện điêu linh ,
Đời trai như thể cánh chim bạt ngàn …!

Chẳng thiên thời bảy lăm mất nước ,
Địa không màng súng đạn bỏ rơi ?
Miền Nam máu đổ khắp trời ,
Triệu người chết uổng hởi ai sống còn …!…?

Cảnh cơ hàn vợ con đói khát ,
Phải đành lòng liều mạng hy sinh ?
Mười năm đau đớn một mình ,
Ôi thôi tưởng nhớ bóng hình thân yêu …!

Ghi lại thời gian xa xứ từ tháng 3 năm 1980 .
Antioch , California Ngày 02 tháng 7 năm 2016