TÔI KHÔNG HIỂU TÔI

 

unnamed

 

Có lúc tôi không hiểu chính mình,
Vui thì chẳng nói chỉ làm thinh.
Buồn buồn lại muốn nghe chim hót,
Hứng hứng thì mong hát nhạc tình.
Dĩ vãng muốn quên tim lại nhớ,
Tương lai không tính dạ mông mênh.
Đời sao khó hiểu tình không hiểu,
Nên khiến mình không hiểu chính mình.
HỒ NGUYỄN

 

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s