Cung điệu Nghê thường

 

Image result for birds and lakes images

Cánh chim nhàn hạ mặt biển hồ

Phiêu lưu phơ cánh hồn chơi vơi

Một vài điểm trắng in sóng nước

Lơ lửng mây cao bóng vật vờ

Hư vô ấp ủ thân cô lẻ 

Màn đêm cô tịch sóng vỗ bờ

Thiên thai thế ấy ấy là đây

Non xanh nước biếc lặng như tờ

Trần Đông Thành 408-298-5579

 

 Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành