HANG ĐÁ LẠ KỲ

 

china_vagina_cave

Hang ở đâu đây thật lạ kỳ,
Chung quanh rêu phủ hẹp đường đi.
Đá tròn nhô mảnh khơi khơi dáng,
Ngõ dẹp chui sâu lép lép trì.
Đá đẽo mờ in trông dễ sợ.
Cây bao lún phún nhói tim ghi.
Vào hang để biết hang sâu cạn.
Nếu chỉ đứng nhìn đến để chi?
HỒ NGUYỄN (14-01-17)
Tặng LHN & TĐT

*Hang này ở bên Tàu, có tên là Vagina cave – là cái hang ở gốc cây, không phải núi đá

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s