BÁNH VẼ

Đường trần chân bước kéo lê thê ,
Gối lẻ giường đơn chán cảnh về .
Gay gắt vật mình buồn chán ngán ,
Êm đềm hé cửa gọi say mê …

Đường quen mật đắng nghe man mác ,
Cỏ lạ hương nồng thấy ủ ê .
Bánh vẽ tình đời ai uốn nắn ,
Con tim khờ dại tội tình ghê …!