ĐÔI KHI KHÓ CẢM

 

Đông Thành góp ý cũng hay hay,
Thơ đọc nghe ra nhíu cả mày.
Ông nói “Quên đi” bà “Chẳng nhớ”,
Bà than “Thắt thẻo” lão “Chua cay!”
Ý thơ chỉ có người trong hiểu,
Văn vẻ niềm chi muốn tỏ bày.
Lẩn thẩn mà quên đi thế sự,
Vui buồn thơ đọc nghĩ hay thay!!
HỒ NGUYỄN (29-10-16)
Thân gởi Trần đông Thành và các bạn Vườn thơ THĐ.

Trở về >>> Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1

Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)     *     HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s