HOÀI MONG

HOÀI CẢM 


Thế sự du du nại lão hà,
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
Thời lai đồ điếu thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chúa hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma.

Đặng Dung


HOÀI MONG

Quốc phá thiên di khắc nghiệt hà
Gia thù tất hữu khổ hành ca
Tâm hằng tự vấn thương vong thiểu ?
Trí hản tri tường hận oán đa
Thệ quyết hưng thời tiêu Cộng phỉ
Nguyện duy kỳ vọng phục sơn hà
Nam hùng nữ kiệt Tiên Long hiệp
Quá hải truy hồ sát cáo ma
 
Thiên Hùng