238 / VƯƠNG VẤN HƯƠNG XƯA

Chiều buồn xứ lạ nhớ quê cha ,
Đường về vạn nẻo khó chi là .
Mười năm ôi thôi đà cách biệt ,
Nỗi lòng tha thiết tự miền xa …!

Trăn trở canh dài thức trắng đêm ,
Trăng lên sáng chiếu rọi qua rèm .
Mơ dáng ai xưa bao năm cũ ,
Kề vai tâm sự dưới màn đen …

Dạ Lan ngây ngất vướng qua thềm ,
Quyện vào tóc rối ngọt tình em .
Tha thiết ôm ấp đêm huyền ảo ,
Lâu lắc lưu luyến thịt da mềm …

Thu sang lá úa gió heo may ,
Thơ thẩn mình em tới chốn này .?
Tìm lại hương xưa tình đã hái ,
Nỗi niềm vụn vỡ ngút ngàn bay …!

      Mười năm cách xa nhớ về quê cũ ...
        Antioch ,California năm 19