*211 /ĐẢNG BÍ THAM Ô ĐẢNG NÔ ĂN CƯỚP BÁN NƯỚC CHIA PHẦN CÙNG DÂN ĐÓI KHỔ . . .

Phận đói nghèo phải theo cường quốc ,
Kể từ ngày lập nước long đong .
Biết bao nguy biến chất chồng ,
Trần gian đày đoạ ruộng đồng tả tơi …!

Thuở năm tư ( 1954 ) triệu người Miền Bắc ,
Di vào Nam tránh giặc cộng nô .
Chia hai lãnh thổ cơ đồ ,
Đàng trong thân Mỹ giặc Hồ bợ Trung .

Dân Miền Nam dốc lòng dựng nước ,
Khắp mọi vùng tiến bước vượt cao .
Quân nhu lương thực dồi dào ,
Sài Gòn Hòn Ngọc Tự Hào Viễn Đông .

Nền tự do cộng đồng dân chủ ,
Cả mọi nhà quy tụ vương lên .
Non sông đất nước vững bền ,
Sẵn sàng chống cộng ngày đêm diệt thù .

Hai mươi năm trùng tu xây dựng ,
Muôn triệu người nắm vững đấu tranh .
Mặc cho khốn kiếp tranh giành ,
Ngày đêm khủng bố giết đành dân oan …?

Liều ôm bom nổ toang trường sở ,
Tội chưa tề máu đổ tường loang .
Cầu đường chợ búa tan hoang ,
Đêm về chui bụi vô làng bắt dân …

Bởi cơ trời xoay vần vận nước ,
Mỹ mưu toan mật ước thân Tàu .
Con bài kinh tế dài lâu ,
Tỷ dân thiếu thốn cầm đầu bán buôn .

Được thời cơ cộng quân chiếm đóng ,
Rắn mất đầu lóng dóng bất an ?
Quân nhân tứ phía tan hàng ,
Tìm đường tẩu thoát băng ngàn vượt biên .
. . . . . . . . . . . . . .

Chiếm Miền Nam láo liêng bát nháo ,
Nhà chọc trời ngơ ngáo cao ghê …?
Ôi cha sung sướng quá nè ,
Mà sao đảng nói : ” Một bè đói cơm ..? ”

Bác bảo rằng : ” Tiếng thơm cứu khổ ,
Con đường cùng có chỗ nương thân …”
Đúng là ăn nói xà bần ,
Đồ vô liêm sĩ lừa dân tuyên truyền ..?

Quân sắc máu chuyên quyền gian ác ,
” Giết đuối người trên cạn mà chơi …”
Vào Nam vàng bạc khơi khơi ,
Từng nhà cướp đoạt đã đời bây chưa …?

Đã ngu si còn thừa mặc cảm ,
Quyết tầm thù bất mản khinh khi .
Quân nhân chiến sĩ bắt đì ,
Vô rừng giết chết còn chi máu dòng …?…!

Bao nhiêu tội ác vun trồng ,
Căm hờn như núi cầu mong có ngày .
Luân hồi định luật trả vay ,
Trời đâu nắng mãi có ngày mưa sa …

Bọn đảng viên tà ma vô đạo ,
Uống máu người quả báo nay mai .?
Chăn trâu vô học bất tài ,
Chuyên nghề trộm cướp nước ngoài bắt giam …

Chỉ đảng viên tham lam chức tước ,
Cho dễ bề cướp trước giật sau .
Họ hàng con cháu lau nhau ,
Chia quyền tiếm vị trước sau một nhà .

Bí thư đảng Trọng ban ra ,
Cha truyền con nối nôm na ” quy trình ” .
Mới hay chữ nghĩa cán binh ,
Khác nào tiếng lóng câu kinh nằm lòng .

Người Miền Trung chất chồng đau khổ ,
Cá không còn biết chỗ nào đi ?
Tài nguyên vơ vét còn gì ,
Tham ô hối lộ chúng thì ăn chia …

Càng dâng cao đầm đìa lai láng ,
Phủ đầy nhà níu bám vào đâu ?
Dã man xả nước ngập đầu ,
Tràng giang đại hải biết cầu cứu ai …?

Bọn cùng nòi tác oai ma vướng ,
Nói cho nhiều tự xướng với nhau .
Quốc gia bán đứng quân Tàu ,
Nó coi như chó chui đầu nhục chưa …!

Antioch , California Ngày 21 tháng 10 năm 2016