GIÃ BIỆT CHÓ KIKI & Bài Họa  : KHÓC KIKI !

GIÃ BIỆT CHÓ KIKI

Ki ki tên thật chó nhà tôi,
Ai nỡ ra tay chấm dứt đời.
Hồn chó vởn vơ dường hận uất,
Thân tàn yên lặng phủi tay lơi.
Bao năm gần gũi như thân tộc,
Phút chốc xa xôi bỏ xác rời.
Tê tái xót đau tình bạn thiết,
Thôi đành giã biệt “Chó Ki ơi!”
HỒ NGUYỄN (12-02-18)
Thương về đoạn văn xúc cảm => ĐỪNG GIẾT KIKI !

Bài Họa  : KHÓC KIKI !

Vĩnh biệt KiKi em của tôi,
Một năm ngắn ngủi sống trên đời.
Hồn nhiên chạy nhảy thân bay bổng
Thanh thản bới cào xác nhẹ lơi
Sớm tối cùng nhau luôn quấn quít,
Sáng chiều bầu bạn chẳng xa rời.
KiKi thương hết, không thù hận,
Nát mạng vì người… Ôi ! Hỡi ơi !!!
Con Gà Què
Đọc thêm =>Thơ Con Gà Què 2 *  Thơ Con Gà Què  

 

Trở về >>> Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2  –  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1

Thơ Thầy Hồ Nguyễn * HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s