294 / CHUYỆN TÌNH BUỒN QUÁ KHỨ

Sấm động âm u trời quạnh vắng ,
Mây ùn ùn nhuộm nắng khắp nơi .
Vi vu thổi phía lưng đồi ,
Cây sầu xơ xác buông lời thở than !

Xa ngàn trùng cuồng lan lộng gió ,
Ở cuối dòng nước ló dâng trào .
Thuyền tình lạc bến lao đao ,
Bồng bềnh trôi nổi đẩy vào biển khơi .

Sóng dạt dào khắp nơi đại hải.
Cánh hoa tàn vung vãi nhàu phai .
Mỏi mòn thương nhớ đêm dài ,
Nỗi lòng ray rức hình hài héo hon .

Nghĩa tình sâu chẳng còn mất dạng ,
Sao đành bội ước vạn ân sầu ?
Tìm người như thể ” bóng câu ,” (@)
Ngậm ngùi luyến tiếc khác nào ” Chức Lang ” ..! (&)

Lại quê nhà sầu mang kỷ niệm ,
Chốn hẹn hò ẩn hiện người yêu .
Năm xưa hai đứa sớm chiều.
Chung màn chung chiếu chung lều chung chăn …

Yêu thương tay gối chung nằm ,
Tàn canh gió buốt bên mình có em .
Đêm hôm tối lửa tắt đèn.
Chuyền hơi ấm áp ngọt mềm môi trao …!

(@) Ngựa chạy nhanh qua cửa sổ , ý nói nhanh
       lắm , mới thấy đã chạy mất rồi không bắt được ...
(&). Chuyện tình Ngưu Lang và nàng Chức Nữ .

Antioch , California Ngày 07 tháng 4 năm 2016 .