ĐÈO HẢI VÂN

Trông xa vời vợi tự trên đèo ,
Quang cảnh Sơn Hà thật hút heo .
Sóng cuộn ào ào nơi biển vắng ,
Gió lay chuyển động chiếc thuyền neo .

Lưng trời sừng sửng cao thăm thẳm ,
Lặn lội chân trèo thấy vắng teo .
Thấp thoáng bầu trời như bất động ,
Lao chao nhè nhẹ lướt veo veo …

Antioch , California Tháng 6 năm 1988