Thương lạc hướng / Thương người, người không thương

snapshot

Thương lạc hướng
*
Thương ai nhớ tháng trông ngày
Mình thương mình biết chớ ai thương dùm
Tự nhiên rước lấy vòng cum
Khóa tim khóa óc cột chùm khổ thân
Trên trời vây kín mù vân
Hột mưa dột ướt ai cần tình thương
Cái tình không bán không nhường
Ai mua thì chịu đổ thừa được đâu
Dầu cho ruột đắng gan sầu
Cũng đừng than thở cơ cầu lá lay
Đã yêu thì nhận mang cày
Nào gông nào xiết đọa đày nhớ thương
Nên lựa đúng chỗ mà thương
Đụng ai thương đó là thương hại mình
*
Trần Đông Thành

15822978_1719147141667314_6006944527887815852_n

Thương người, người không thương
*
Thương ai nhớ tháng trông ngày
Tiếng sét Ái tình đánh ngay tài tử
Tình thương không chảy từ từ
Nó đến rất vội gắp mười trong mơ
Mơ sao người ấy vương tơ
Nhưng người nào biết lững lờ nước trôi
Vì vậy mới khổ thân tôi
Cho nên câu nói “Cút côi” bởi mình
Vì sao thương tội thương tình
Mới rằng thương hại cho mình mà thôi
Phải chăng yêu nghĩa đãi bôi
Tình yêu đã đến mình thời “Chết trân”
(XCQ)
*Trả lời cho một người

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s