TUÝ VÂN AM

Tuý Vân sừng sững ở lưng trời ,
Đá Bạc trông về cửa biển khơi .
Sạm nắng phơi mình cồn cát trắng ,
Gió đưa thoáng mát tỏa ngàn nơi .

Du hành lần bước đôi chân mỏi ,
Dốc đá cao dần tận núi đồi .
Mỏ động bên tai nghe cốc cốc ,
Tiếng kinh cầu nguyện khói mây chiều …