Loạn đời

 

Bước tới bùng binh thấy tượng người   

Một thằng già lão ngự trên ngôi  

Dâng hoa mấy mụ chìa mông cúi

Chụp ảnh vài quan ghếch mặt cười

Đã trót mua danh tên tuổi bán  

Cũng đành chai mặt nắng mưa phơi      

Trời Nam trải bốn ngàn năm Sử

Cộng sản giờ đây đảo lộn đời.

Hồng Hà