THUYỀN TÌNH BỂ KHỔ

Buồn đau dằn vặt tuổi yêu đương ,
Nó đến rồi đi ai có lường …?
Cất bước xa đành tình vĩnh biệt ,
Em trông vời vợi bóng bên đường .

Tình sầu nặng gối đêm trăn trở ,
Ngấn lệ tuôn rơi đắng cõi lòng …!
Bể khổ thuyền tình cơn gió cuốn ,
Lênh đênh chìm nổi bóng mù sương …