*225 / BÓNG NGƯỜI ĐI

Mắt ngỡ ngàng sương mù u ám ,
Ngấn lệ sầu ảm đạm chia ly .
Bâng khuâng nhìn nhau buổi phân kỳ ,
Đau đớn trong lòng đành chi quay mặt .!

Vẫy chào người yêu tình thôi biệt hẳn ,
Xa anh rồi bóng vắng ngăn đôi .
Ngàn dặm hai bên vây bọc núi đồi ,
Kẻ ở người đi mình côi thương nhớ ..!

Con tàu chòng chành ra vùng nắng đổ ,
Ngậm ngùi nhìn lại phố nhỏ hoang vu .
Ùn ùn mây đen chuyển động vù vù ,
Sân ga vắng teo trời thu lá rũ …

Đèo heo cheo leo rừng cây vượn hú ,
Đường rây ngoằn ngoèo lầm lũ trong mưa .
Sóng bể lao xao phủ trắng bóng dừa ,
Qua khỏi Phú Yên nghe ùa gió chướng .

Ở nơi đây bao la vùng biển rộng ,
Nhấp nhô bạc đầu cuộn sóng ngoài khơi .
Mãi miết trông theo bão nổi tơi bời ,
Chấm đen dần dần vào nơi hầm tối .

Ở lại mình em u hoài bao nỗi ,
Đẩy đưa về một cõi hồn đơn .!
Ào ào rơi xuống như trút dỗi hờn ,
Trời mưa não nề chiều hôm bóng xế .

Bối cảnh lâm ly căn nhà quạnh quẽ ,
Giữa căn phòng lặng lẽ chơi vơi …!
Mơ màng anh đi ảo ảnh xa vời ,
Chân bước chia lìa dòng đời thăm thẳm …!

        Tạm biệt cách chia người đi kẻ ở ...
             Tháng 12 năm 1969