*521 /  TÌNH EM CHỨC NỮ

cau-o-thuoc-1

Cõi lòng trống vắng qúa đi thôi ,
Mây đen giăng kéo phủ núi đồi .
Đông về rét mướt trời tăm tối ,
Nào ai lỗi hẹn ,một mình côi ?

Tình đâu dám tỏ ở trong lòng ,
Yêu đương ấp ủ em chờ trông .
Sao mà nỡ để người mơ tưởng ,
Cây si ngày tháng đã ươm trồng .

Tình thương trao ,ước đến ,cầu mong ,
Ngưu Lang Chức Nữ mắt lưng tròng !
Ngân Hà xa nhau mình đôi ngã ,
Đôi bờ ngong ngóng số long đong …!

Ô Thước bắt cầu đâu có hay ,
Thương yêu cách trở mộng sum vầy .?
Tình nghĩa sắc son dày vò thế ,
Đau đớn tuôn trào nỗi đắng cay !

Dây oan có phải cột tình nhau ,
Sao làm ngăn vướng nối nhịp cầu .?
Thăm thẳm chia phôi dòng lệ ứa ,
Ngàn năm nhớ mãi mối tình sâu …

        California USA Tháng 7 năm 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s