NÀNG THƠ HỌ TRẦN

” Hỡi em cô gái họ Trần ,
Xa xôi đâu đó muốn gần được không ?
Muôn ngàn ý đẹp ươm trồng ,
Gieo vào vườn ái thơm nồng mùi thơ …! ”

Dạt dào hồn có mộng mơ ,
Ghi lên trang giấy từng tờ gởi trao ?
Màn đêm phủ kín phương nào ,
Nàng thơ bay bổng trộn vào tim ai ?

Đường xa kỷ niệm nối dài ,
Ý a đôi chữ tượng đài hình dung …
Thơ hay xin hãy chung cùng ,
Trần em gợi ý tháp tùng giấc mơ …!

Hồn say mãi miết đợi chờ ,
Xin đừng nói miệng ơ thờ gặp nhau ?
Để cho người đó âu sầu ,
Tình thơ vụng dại , nàng đâu họ Trần …? ”

Antioch , California Ngày 14 thặng 6 năm 2016